Home » Columns » Green and Clean » Kamatayan II

Kamatayan II

Juan:  Pare, isang buwan pa lang bago mamatay ang tatay ko ay alam na niya.

Pedro: Siyanga, bakit may kanser ba siya?

Juan:  Hindi, utos ng judge.

0saves
If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.