Home » Columns » Green and Clean » Huwag Magsalita

Huwag Magsalita

Dinala ng mister ang misis niya sa isang doctor para ipasuri ito.

Doktor: (Sinubuan niya si misis ng isang thermometer) Misis, ano man ang mangyari, huwag niyong ibubuka ang iyong mga bibig sa loob ng 15 minutes.

Mister:  (Napasigaw) Dok, magkano po ninyo ipagbibili kung ano man yung isinubo ninyo sa misis ko?

Magkano po Dok?  Magkano?

0saves
If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.